Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002

Kazalo

4385. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah, stran 9668.

Na podlagi zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet občine Brezovica na 30. redni seji dne 3. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah
1. člen
S tem odlokom se spremeni oziroma dopolni 6. točka 46. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 86/98).
2. člen
V 46. členu odloka o občinskih cestah, se spremeni 6. točka, tako da v celoti glasi:
»6. postavljanje ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost;
Poseg na zemljišču v varovalnem cestnem pasu (zasaditev živih meja, dreves, montaža ali gradnja kakršnihkoli ograj ipd.), ki ovirajo preglednost – pregledno polje, je dovoljen le s soglasjem Občine Brezovica.
Omogočeno mora biti polje preglednosti. Preglednost mora biti zagotovljena ne glede na lastnino ceste in ne glede na last žive meje ali dreves. Lastniki zemljišč so dolžni vzdrževati svoje žive meje in drevesa ob javni ali privatni cesti. V primeru prometne nesreče zaradi nepreglednosti, nosi lastnik neurejene žive meje ali previsoke ograje popolno odgovornost po tem odloku.
Višina žive meje v 2 m širokem varovalnem pasu (merjeno od roba asfalta) ob vseh kategoriziranih lokalnih cestah, javnih poteh in državnih cestah v občini, sme biti največ 80 cm, odmik od roba asfalta oziroma pločnika je minimalno 1 m. Žive meje izven varovalnega 2 m širokega pasu in v primeru da ne ovirajo preglednosti so lahko tudi višje.
Prepovedano je saditi žive meje in postavljati ograje na cestno zemljišče.
Pri novih zasaditvah živih meja in pri novih postavitvah obcestnih ograj je obvezna prilagoditev sosednjim z upoštevanjem navedenih pogojev.
Postavitev obcestnih ogledal je dovoljena v skrajnem primeru, če kljub pravilno urejenim živim mejam ali ograjam ni mogoče zagotoviti preglednosti in vključevanja na prednostno cesto. O postavitvi ogledala odloči KS na pobudo krajanov, policije, upravljavca ceste in občine. Plačnik postavitve in vzdrževanja obcestnih ogledal so zainteresirani krajani ali KS. Dovoljenje za postavitev in vzdrževanje izda občina.
V primeru, da žive meje in drevesa rastejo na cestnem zemljišču, so v lasti občine in zanje skrbi občina.
V primeru neurejenih živih meja in obcestnih ograj bo delo opravljeno iz strani Občine Brezovica na stroške lastnika.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 51/2002
Brezovica, dne 4. oktobra 2002.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti