Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002

Kazalo

4381. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil društev za leto 2002, stran 9634.

Na podlagi 5. točke 15. člena sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
M E T O D O L O Š K O N A V O D I L O
za predložitev letnih poročil društev za leto 2002
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1
To navodilo določa sestavne dele letnih poročil, ki jih morajo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) v skladu s 25. členom zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in 89/99), z zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z letnim programom statističnih raziskovanj, predložiti društva, rok in način predložitve letnih poročil društev.
2
Društva predložijo letna poročila pristojni izpostavi AJPES, na območju katere imajo sedež poslovanja (Priloga 1).
II. PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL DRUŠTEV
3
(1) Društva vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu s Slovenskim računovodskim standardom (SRS) 33 – Računovodske rešitve v društvih (Uradni list RS, št. 107/01).
(2) Društva predložijo AJPES letna poročila na obrazcih:
1. bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na koncu obračunskega obdobja (Priloga 2),
2. izkaz poslovnega izida, ki prikazuje stroške, prihodke in presežek prihodkov ali presežek odhodkov v obračunskem obdobju (Priloga 3).
III. ROK PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL
4
Društva v skladu s 25. členom zakona o društvih letna poročila predložijo AJPES do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
IV. NAČIN PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL
5
(1) Društva predložijo AJPES letna poročila na papirju ali na disketi v obliki Excelove datoteke.
(2) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil društev na disketi AJPES objavi na spletni strani.
6
Društva letna poročila na papirju ali na disketi (obvezno z izpisom podatkov, potrjenih s strani zastopnika društva) predložijo pristojnim izpostavam AJPES (Priloga 1), neposredno ali jih pošljejo po pošti s povratnico.
7
Obrazci bilanca stanja (Priloga 2) in izkaz poslovnega izida (Priloga 3) so na voljo v knjigarnah in papirnicah.
V. KONČNE DOLOČBE
8
Z vsebino obrazcev bilanca stanja (Priloga 2) in izkaz poslovnega izida (Priloga 3) soglaša Slovenski inštitut za revizijo.
9
Zoper društvo, ki ne predloži letnega poročila v dveh mesecih po koncu koledarskega leta (32. člen zakona o društvih), vloži AJPES predlog za uvedbo postopka o prekršku.
10
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se prvič uporabi za predložitev letnih poročil za koledarsko leto 2002.
Št. 580-49/2002
Ljubljana, dne 9. oktobra 2002.
Predsednik
Sveta AJPES
Damjan Lah l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti