Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002

Kazalo

4366. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, stran 9586.

Na podlagi 70. in 77. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
1. člen
V 2. točki drugega odstavka 6. člena sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02) se za besedo “Postojna“ doda vejica in beseda “Trbovlje“.
2. člen
V drugem odstavku 11. člena se črtata besedi “in predsednika“.
Za drugim odstavkom 11. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Predsednika sveta izvoli svet izmed svojih članov.“.
3. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedilo pod točko 3 spremeni tako, da se glasi:
“3. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,“.
4. člen
V prvem odstavku 18. člena se črta pika in doda besedilo “v skladu s pogoji in kriteriji, določenimi z zakonom in tem sklepom.“.
V drugem odstavku 18. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
“3. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.“.
5. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
“32. člen
Do začetka uporabe zakona o javnih uslužbencih se za postopek imenovanja in razrešitve direktorja uporablja zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 15/90, 5/91, 18/91 in 22/91, Uradni list RS/I, št. 2/91 in Uradni list RS, št. 4/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/97, 38/99 in 56/02) in na njegovi podlagi izdani predpisi.“.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 408-32/2002-3
Ljubljana, dne 8. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti