Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002

Kazalo

4363. Sklep o spremembah sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod, stran 9584.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00) in 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 8/91) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod
1. člen
Prvi odstavek 3. člena sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 23/94, 11/95, 62/96, 43/98, 47/98, 65/99 in 27/01) se spremeni tako, da se glasi:
“Dejavnosti zavoda v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) so:
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje,
K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje, od tega samo tehnično svetovanje,
K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, od tega samo tehnično svetovanje,
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
O/92.511 Dejavnost knjižnic.“.
2. člen
V prvi alinei tretjega odstavka 7. člena se besedilo “Ministrstva za znanost in tehnologijo“ nadomesti z besedilom “ministrstva, pristojnega za znanost“.
3. člen
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo “Ministrstva za znanost in tehnologijo“ nadomesti z besedilom “ministrstva, pristojnega za znanost“.
4. člen
V prvem odstavku 16. člena se beseda “dotacij“ nadomesti z besedo “donacij“.
5. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
“O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog upravnega odbora zavoda ustanovitelj.“.
6. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
“18. člen
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja.“.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-02/2001-2
Ljubljana, dne 8. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti