Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002

Kazalo

4354. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, stran 9537.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in 50/02 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
1. člen
V uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01, 93/01 in 68/02) se v 2. členu v 1. in 2. točki črta beseda »delovno«.
V 2. točki se za besedilom »osebni avtomobil« doda vejica in besedilo »osebno specialno vozilo, razen osebnega specialnega vozila za prevoz določenih oseb«.
V 5. točki se črtata besedi »potniških« ter »potniški«.
V 6. in 7. točki se besedilo »ki presega največjo dovoljeno maso« nadomesti z besedilom »katerega največja dovoljena masa presega«.
V 8. in 10. točki se za besedilom »glede na največjo dovoljeno maso« doda besedilo »oziroma dovoljeno skupno maso«.
V 11. točki se za besedilom »potujočo knjižnico« doda vejica in besedilo »specialni vlačilec (unimog)«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 425-00/2001-4
Ljubljana, dne 1. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost