Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002

Kazalo

4247. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov, stran 9457.

Na podlagi 9. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00 in 42/02) in 6. člena zakona o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78, 36/83, 46/86, 34/88, 1/90 in Uradni list RS, št. 14/91, 38/96, 20/98, 70/00 in 93/01) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za pravosodje in ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov
1. člen
V pravilniku o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov (Uradni list RS, št. 78/02) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Kolki imajo takle videz: v sredini kolka je na tonski podlagi, ki jo predstavlja računalniško izvedena vinjeta, odtisnjen slovenski grb. Obrisi Triglava in tri zvezde nad njim so v grbu odtisnjeni v beli barvi, drugi elementi pa v enaki barvi, kot je osnovna barva kolka. Nad grbom je v dveh vrstah napis “REPUBLIKA SLOVENIJA”. Pod napisom je navedena oznaka “UPRAVNI KOLEK” oziroma “SODNI KOLEK”. Pod grbom je navedena nominalna vrednost posameznega kolka. Levo in desno od številčne oznake kolka je vzporedno postavljen naziv za denarno enoto “SIT”. Celotno podobo zaključuje milimetrski rob, ki prehaja v perforirano podlago.
Upravni kolki se tiskajo v modri barvi, sodni kolki pa v rdeči barvi.«.
2. člen
V 8. členu se za besedo »drobno« doda »vejica« in besede »organom lokalnih skupnosti ter nosilcem javnih pooblastil«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12718/02
Ljubljana, dne 26. septembra 2002.
Minister
za finance
mag. Anton Rop l. r.
Soglašata!
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost