Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4234. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Gruškovje, stran 9437.

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in 5/90, Uradni list RS-stari, št. 26/90, 3/91 in 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 ter Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 22/95, 44/97 in 9/01) in prvega odstavka 10. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Gruškovje
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Gruškovje (v nadaljnjem besedilu: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal Projektivni atelje – Prostor, d.o.o., Ljubljana, pod št. projekta 1218/02 v juliju 2002.
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen z zasnovo prometnega omrežja in omrežja zvez v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96 in 11/99) in s prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96 in 11/99) (v nadaljnjem besedilu: republiški prostorski planski akti).
III
Javna razgrnitev bo potekala na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu Republike Slovenije za prostorsko planiranje, Dunajska 21, Ljubljana, v prostorih Občine Žetale, Žetale 1, Žetale in Občine Podlehnik, Podlehnik 9, Podlehnik v času od 14. 10. 2002 do 28. 10. 2002.
Javni obravnavi bosta potekali dne 22. 10. 2002 v prostorih Občine Žetale (prosvetna dvorana) s pričetkom ob 17 uri in v prostorih Občine Podlehnik (krajevna dvorana) s pričetkom ob 19 uri.
IV
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.
V
Občini Žetale in Podlehnik morata v roku 15 dni po preteku javne razgrnitve ministru za okolje, prostor in energijo poslati vse zbrane pripombe in predloge iz javne razgrnitve in obravnave, skupaj z mnenjem občin. Kolikor pristojni minister pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav ter mnenj občin ne prejme v tem roku, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta usklajen.
VI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-29/2001-5
Ljubljana, dne 3. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost