Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4226. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Rogaška Slatina, stran 9433.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 2. korespondenčni seji dne 5. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom se določa način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.
2. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan posebno komisijo.
3. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na podlagi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne ali fizične osebe.
4. člen
Seznam upravičencev se objavi po postopku in na način kot ga določa zakon o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02).
5. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, v višini, določeni v 4. členu zakona o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
6. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje in osnova za vračilo vlaganj je le sklenjena pogodba upravičenca iz obdobja od 1. 1. 1974 do 1. 1. 1995. Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
7. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se neposredno uporabljajo določbe zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06200-0002/2002
Rogaška Slatina, dne 5. septembra 2002.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost