Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4224. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore, stran 9426.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in 112/00) je Občinski svet občine Štore na seji dne 4. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, ter občinske kolesarke poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako: LC) in javne poti (s skrajšano oznako: JP).
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako: KJ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Štore in ceste med naselji v Občini Štore in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Štore in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v Občini Štore so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 347-05-3/01 z dne 9. 7. 2002.
7. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Štore (Uradni list RS, št. 85/98 in 75/01).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34400-0003/2002-001
Štore, dne 4. septembra 2002.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost