Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4219. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Alfonz Šarh, Krajevne skupnosti dr. Jagodič, Krajevne skupnosti Impol in Krajevne skupnosti Pohorski odred, stran 9420.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 38/96, 43/96 in 59/01), 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, 87/01), 10. in 60. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 33. redni seji dne 30. 9. 2002 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Alfonz Šarh, Krajevne skupnosti dr. Jagodič, Krajevne skupnosti Impol in Krajevne skupnosti Pohorski odred
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Alfonz Šarh, Krajevne skupnosti dr. Jagodič, Krajevne skupnosti Impol in Krajevne skupnosti Pohorski odred, ki vključujejo naslednja naselja: Slovenska Bistrica, Devina, Klopce, Ritoznoj in Šentovec, Cigonca, Prepuž, Spodnja Nova vas, Videž, Kostanjevec: hišne številke 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kovača vas, Nova Gora nad Slovensko Bistrico, Visole, Zgornja Bistrica in Spodnja Ložnica, se na podlagi sprejetega investicijskega programa za investicijo izgradnja nove osnovne šole in adaptacija Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica ter na podlagi opravljene javne razprave in sprejetih ugotovitev in sklepov zbora krajanov KS Impol z dne 5. 9. 2002, KS Alfonz Šarh z dne 10. 9. 2002, KS dr. Jagodič z dne 11. 9. 2002 in KS Pohorski odred z dne 12. 9. 2002, razpiše referendum o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Alfonz Šarh, Krajevne skupnosti dr. Jagodič, Krajevne skupnosti Impol in Krajevne skupnosti Pohorski odred.
2. člen
Referendumsko vprašanje glasi:
ali ste za uvedbo samoprispevka v denarju za obdobje štirih let, to je od 1. 3. 2003 do 28. 2. 2007, za financiranje investicije izgradnja nove osnovne šole in adaptacija Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, po stopnji 1% od bruto dohodka zavezanca doseženega v predpreteklem letu.
3. člen
Referendum o uvedbi samoprispevka se izvede v nedeljo, 10. 11. 2002.
4. člen
Referendum vodi Občinska volilna komisija občine Slovenska Bistrica.
5. člen
Za datum razpisa referenduma, s katerim začno teči roki za referendumska opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se šteje 9. 10. 2002.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi, ki bodo vpisani v volilni imenik glasovalnih upravičencev za referendumsko območje, določeno v 1. členu tega sklepa, ki ga sestavi Občinska uprava občine Slovenska Bistrica, skladno z zakonom o samoprispevku.
7. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Slovenska Bistrica.
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/33-7/2002
Slovenska Bistrica, dne 30. septembra 2002.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti