Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4218. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, stran 9419.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001 in 44/2002), tretjega odstavka 4. člena, tretjega odstavka 5. člena, prvega odstavka 16. člena, četrtega odstavka 17. člena, četrtega odstavka 30. člena, četrtega odstavka 49. člena in 58. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 84/2001) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 41. seji dne 12. 9. 2002 sprejel naslednjo
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
1. člen
V 10. členu Odredbe o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 65/2002) se zadnji odstavek poglavja »1. tarifni razred:« spremeni tako, da se glasi:
»– parkirna hiša Novi trg: parkiranje do 1/2 ure 100 SIT, parkiranje do 1 ure 150 SIT, od začete druge ure parkiranja do začete pete ure parkiranja se k ceni parkiranja do 1 ure za vsako začeto uro prišteje še 120 SIT, od začete pete ure naprej se za vsako začeto uro parkiranja k ceni parkiranja za 4 ure (510 SIT) prišteje še 70 SIT.
Mesečni zakup parkirnega prostora od prvega do zadnjega v mesecu znaša 16.200 SIT, polletni zakup znaša 70.000 SIT, letni zakup pa 120.000 SIT.«
2. člen
Za 10. členom Odredbe o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 65/2002) se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»V območju dolgotrajnega parkiranja je mogoče parkirati tudi na podlagi najemne pogodbe za parkirno mesto.
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež ali poslovni prostor na območju 1. tarifnega razreda, in sicer na Glavnem trgu, Prešernovem trgu, Florijanovem trgu, parkirnih prostorih med Prešernovim trgom in Kapiteljsko ulico (pod Kapitljem), Kapiteljski ulici, Na Loko, Kettejevem drevoredu (parkirnih prostorih med Seidlovo cesto in Kettejevim drevoredom), Sokolski ulici (nasproti Jakčevega doma), Rozmanovi ulici (od Glavnega trga do Kastelčeve ulice), na Detelovi ulici in na Dalmatinovi ulici lahko sklenejo mesečno, polletno ali letno najemno pogodbo za parkirno mesto. Najemnina za eno parkirno mesto znaša:
– 12.000 SIT za mesečni najem parkirnega mesta,
– 50.000 SIT za polletni najem parkirnega mesta in
– 90.000 SIT za letni najem parkirnega mesta.
Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe lahko sklenejo mesečno, polletno ali letno najemno pogodbo za parkirno mesto na območju dolgotrajnega parkiranja. Najemnina za eno parkirno mesto znaša:
– 14.000 SIT za mesečni najem parkirnega mesta,
– 60.000 SIT za polletni najem parkirnega mesta in
– 105.000 SIT za letni najem parkirnega mesta.
Skupno število najetih parkirnih mest na način kot je določen v tem členu, ne sme preseči 1/3 vseh parkirnih mest na območju dolgotrajnega parkiranja, pri čemer se parkirna mesta v parkirni hiši ne štejejo v kvoto 1/3 vseh parkirnih mest.
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-11/2001
Novo mesto, dne 12. septembra 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti