Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4186. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na lokalnih volitvah v Občini Brežice v letu 2002, stran 9379.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 20. in 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 35. seji dne 23. 9. 2002 sprejel
S K L E P
o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na lokalnih volitvah v Občini Brežice v letu 2002
1. člen
Ta sklep določa kriterije za delno povrnitev volilnih stroškov za organizatorje volilne kampanje na lokalnih volitvah v Občini Brežice v letu 2002, za volitve v občinski svet in volitve župana.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
3. člen
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom, ki so jim po rezultatih lokalnih volitev v letu 2002 pripadli mandati v Občinskem svetu občine Brežice se omogoči delna povrnitev volilnih stroškov v višini 60 tolarjev za vsak dobljeni glas na volitvah za občinski svet, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.
4. člen
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za župana Občine Brežice se omogoči delna povrnitev volilnih stroškov v višini 40 tolarjev za vsak dobljeni glas na volitvah za župana.
V primeru drugega kroga glasovanja za volitve župana, sta kandidata, ki kandidirata na tem glasovanju, upravičena do delne povrnitve stroškov volilne kampanje še za dodatnih 20 tolarjev za vsak dobljeni glas na ponovnem glasovanju.
5. člen
Organizator volilne kampanje mora enajsti dan pred dnevom volitev predložiti Občinskemu svetu občine Brežice vmesno poročilo, ki vsebuje podatke iz prve do četrte alinee prvega odstavka 19. člena zakona o volilni kampanji, in sicer o vseh dogodkih, evidentiranih na posebnem računu iz 18. člena istega zakona, do vključno petnajstega dne pred dnevom volitev.
6. člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta ali župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja poslati občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
7. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v 30 dneh po predložitvi dokončnega poročila računskega sodišča občinskemu svetu.
8. člen
Sredstva za realizacijo določil tega odloka se zagotovijo v proračunu Občine Brežice za leto 2003.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za lokalne volitve v Občini Brežice v letu 2002
Št. 008-2/02
Brežice, dne 23. septembra 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost