Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4183. Spremembe pravil kviz loterije "Olimpijska srečka", stran 9378.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95 spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 85/01) in poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Cigaletova 15, na seji dne 19. 8. 2002 sprejela
S P R E M E M B E P R A V I L
kviz loterije »Olimpijska srečka«
1. člen
V pravilih kviz loterije »Olimpijska srečka«, ki jih je sprejel nadzorni svet na svoji seji dne 21. 4. 1999, spremembe pravil pa uprava družbe dne 5. 1. 2000 in 29. 5. 2000, se v prvem odstavku 6. člena številka »2,000.000« nadomesti s številko »1,000.000«.
2. člen
Te spremembe veljajo z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se z začetkom prodaje 3. serije srečk.
Št. 180-3/02
Ljubljana, dne 30. septembra 2002.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Olimpijska srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 473-01/98-15 (V), z dne 29. 7. 1999.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je te spremembe pravil kviz loterije »Olimpijske srečka« potrdilo pod številko 471-212-7/02 dne 30. 9. 2002.

AAA Zlata odličnost