Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4178. Sklep o spremembi in dopolnitvah sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic, stran 9367.

Na podlagi 74. in 92. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01) ter prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi in dopolnitvah sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic
1. člen
V 3. točki II. poglavja sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 24/02) se na koncu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Za namen tega sklepa Republika Slovenija pomeni pravne osebe javnega prava, ki so na podlagi zakona o javnih financah opredeljene kot neposredni uporabniki državnega proračuna ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavod za zdravstveno zavarovanje.“
2. člen
V šesti alinei 8. točke se črta beseda “nepreklicna“.
3. člen
Za 12. točko se doda nova 12.a točka, ki se glasi:
“12a. Ne glede na 12. točko tega sklepa terjatev na podlagi poslov, ki bodo sklenjeni po 1. 1. 2003 in poslov, za katere bo zavarovanje pridobljeno po 1. 1. 2003, ne bo mogoče več razvrstiti eno skupino višje, če so zavarovane z zastavo nepremičnin.
Terjatve, ki bodo na dan 31. 12. 2002 razporejene eno skupino višje zaradi zavarovanj z zastavo nepremičnin v skladu z 12. točko, morajo banke prerazvrstiti v nižjo skupino najkasneje do 31. 12. 2005.“
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. septembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost