Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4173. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju, stran 9360.

Na podlagi tretjega odstavka 59. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odl. US RS, št. 69/98 in 67/02) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1. člen
V pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 48/99, 32/00 in 62/01) se prvi odstavek 44. člena spremeni tako, da se glasi:
“Pravica do štipendije se dodeljuje z namenom uspešnega zaključka šolanja. Kolikor namen ni izpolnjen, je štipendist dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni dokončal. Prav tako mora vrniti štipendijo štipendist, ki je štipendijo pridobil na podlagi neresničnih podatkov ter štipendist, ki ni sporočil sprememb, ki vplivajo na pridobitev ali ukinitev pravice do štipendije.”.
2. člen
Prvi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
“O načinu in rokih vrnitve štipendije se sklene poravnava. Če štipendist na to ne pristane, se dolžni znesek izterja po sodni poti.”.
Drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Izjemoma lahko zavod iz utemeljenih razlogov štipendista oprosti vračila štipendije in dolg odpiše.”.
Za tretjim odstavkom 45. člena se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
“Podrobnejše kriterije in merila za odpis dolga iz naslova štipendij določi Upravni odbor Zavoda.”.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-013/96-098
Ljubljana, dne 26. septembra 2002.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

AAA Zlata odličnost