Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4128. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu, stran 9164.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 17/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 16., 24. in 36. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01 in 25/02) je župan Občine Žalec dne 24. septembra 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu
I
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (v nadaljevanju besedila: ZN), ki ga je izdelal razvojni center, Planiranje, d.o.o. Celje pod št. 650/02 v avgustu 2002.
Osnutek ZN namenja površine območja urejanja južno od železnice v Žalcu poslovno-trgovsko-servisni dejavnosti, gradnji elektroenergetskega objekta in stanovanjski oziroma poslovno-stanovanjski dejavnosti.
II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora in v prostorih Mestne skupnosti Žalec. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva uveljavitve tega sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih Občine Žalec dne 17. oktobra 2002 ob 18. uri javna obravnava, ki jo bosta organizirala Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in Mestna skupnost Žalec.
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek ZN v času javne razgrnitve, Občina Žalec pa poskrbi za pripravo predloga ZN.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005/00002/2002 02/02
Žalec, dne 24. septembra 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost