Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4127. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Zavrč, stran 9163.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99), je Občinski svet občine Zavrč na 39. seji dne 5. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Zavrč
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave upravičencev za vračila vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične in pravne osebe, ki so preko Krajevne skupnosti Zavrč od leta 1974 do konca leta 1994 vplačali sredstva za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja na območju Krajevne skupnosti Zavrč.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo (v nadaljevanju: komisija).
4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidence in podatkov iz arhiva, s katerimi razpolaga krajevna skupnost in druge pravne in fizične osebe.
5. člen
Seznam upravičencev objavi komisija po postopku in na način kot ga določa zakon.
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb oziroma dokazil posameznih upravičencev in v višini določeni v zakonu.
Vsak upravičenec se lahko s posebno izjavo, ki jo poda pisno ali ustno na zapisnik pri komisiji, odpove vračilu deleža iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
8. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 2. člena tega odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.
9. člen
O vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznost dokazil in podobno) bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločila komisija.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 345-03-1/2001
Zavrč, dne 5. septembra 2002.
Župan
Občina Zavrč
Miran Vuk l. r.

AAA Zlata odličnost