Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4110. Odlok o ustanovitvi in izdajanju informatorja Občine Prebold, stran 9141.

Na podlagi 20. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in 18. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 35. redni seji dne 26. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju informatorja Občine Prebold
1. člen
(uvodna določba)
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje informatorja Občine Prebold (v nadaljevanju: informator).
2. člen
(ime)
Ime informatorja je: Glas izpod Žvajge.
3. člen
(izdajatelj)
Izdajatelj informatorja je: Občina Prebold.
Sedež izdajatelja je: Hmeljarska cesta 3, Prebold.
4. člen
(zvrst)
Informator se uvršča v informativni tisk.
5. člen
(izhajanje)
Informator izhaja praviloma štirikrat letno. Lahko izide kot dvojna ali izredna številka. Informator je brezplačen in ga prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Prebold.
6. člen
(jezik)
Informator izhaja v slovenskem jeziku.
7. člen
(namen, naloga, cilj)
Informator je namenjen obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Prebold ter o hotenjih in interesih občanov.
Informator opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v Občini Prebold.
8. člen
(odgovorni urednik)
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga poleg odgovornega urednika sestavlja še pet članov.
Mandatna doba članov uredniškega odbora je vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta. Odgovornega urednika in člane uredniškega odbora imenuje na predlog župana Občinski svet občine Prebold.
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem, ter predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno vsako leto zagotoviti v proračunu občine za nemoteno izdajanje informatorja.
Odgovorni urednik:
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– skrbi za smotrno organizacijo dela,
– odgovarja za vsako objavljeno informacijo.
9. člen
(tehnična in organizacijska opravila)
Izdajatelj lahko poveri tiskanje glasila in druga administrativnotehnična opravila v zvezi z izdajo glasila drugi pravni osebi, registrirani za opravljanje tiskarske in založniške dejavnosti.
10. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja so naslednji:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodki od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Informator sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
11. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost