Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4109. Cenik prispevka pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje v Občini Podlehnik, stran 9141.

Na podlagi 6. in 15. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99 in 40/01) je Občinski svet občine Podlehnik na 20. redni seji dne 12. 9. 2002 sprejel
C E N I K
prispevka pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje v Občini Podlehnik
1. člen
Prispevek pred priključitvijo na vodovodno omrežje je enak na celotnem območju Občine Podlehnik in znaša: 700 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem deviznem tečaju Banke Slovenije.
2. člen
Priključek na javno vodovodno omrežje izvede njegov upravljalec v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, merili in kriteriji ter normativi in standardi.
Stroške izvedbe priključitve na vodovodno omrežje v prispevku niso zajeti in jih plača uporabnik, ki se priključi, na podlagi pogodbe, ki jo sklene z upravljalcem vodovodnega omrežja (priklop).
Brez soglasja Občine Podlehnik ni mogoče izvesti priključitve uporabnika na javno vodovodno omrežje.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati 7. člen odloka o sofinanciranju občanov Občine Podlehnik za razvoj komunalne infrastrukture na območju Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 112/00).
4. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-9/02-2002
Podlehnik, dne 12. septembra 2002.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

AAA Zlata odličnost