Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4106. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Podčetrtek, stran 9139.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01) je Občinski svet občine Podčetrtek na 32. redni seji dne 12. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Podčetrtek
1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti ali skladov od leta 1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d. d.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.
4. člen
Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na podlagi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne in fizične osebe.
5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci, se objavi na krajevno običajen način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).
Za upravičence, ki ne bodo na seznamu, bo komisija določila in objavila poseben postopek uveljavljanja njihovih vlaganj.
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb in drugih verodostojnih listin, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.
7. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 2. člena tega odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.
V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo komisiji sporočiti ime ene od njih, ki bo v postopku nastopala kot njun oziroma njihov skupni predstavnik.
8. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca, računi in druge verodostojne listine ali dokumenti upravičenca. Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
9. člen
Sorazmerni del vračil, ki pripadajo krajevnim skupnostim iz naslova namenskih sredstev samoprispevka, mora občina nameniti izključno za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.
10. člen
O vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznost dokazil in podobno) bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločala komisija.
11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 06202-0219/2002
Podčetrtek, dne 13. septembra 2002.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost