Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4102. Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Oplotnica, stran 9137.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena stratuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 1. izredni seji dne 5. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Oplotnica
1. člen
S tem odlokom se določa delno povračilo volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom na volitvah za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Oplotnica.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerim listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve volilnih stroškov v višini zneska, ki ga ob vsakokratnem razpisu volitev določi Državni zbor kot dovoljeno porabo finančnih sredstev na posameznega volilnega upravičenca, za pridobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih volilnih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnega iz poročila po 19. členu zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97), četudi bi volilni izid to omogočal.
3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje, oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če se glasovanje ponovi (II. krog) sta organizatorja, oziroma kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za župana se povrnejo volilni stroški v višini zneska, ki ga ob vsakokratnem razpisu volitev določi Državni zbor kot dovoljeno porabo finančnih sredstev na posameznega volilnega upravičenca, za pridobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih volilnih stroškov ne sme preseči zneska, porabljenih sredstev razvidnega iz poročila po 29. členu zakona o volilni kampanji, četudi bi volilni izid to omogočal.
4. člen
Po sklepu občinskega sveta se organizatorjem volilne kampanje za člana občinskega sveta ali župana občine oziroma kandidata volilni stroški na njegovo zahtevo povrnejo iz občinskega proračuna najkasneje v treh mesecih po predložitvi zahtevka in poročila o financiranju volilne kampanje, predloženega v skladu z 19. členom zakona o volilni kampanji.
5. člen
V primeru nadomestnih ali naknadnih volitev župana se za določitev delnega povračila volilnih stroškov uporabi višina zneska dovoljene porabe na volilnega upravičenca kot ga je določil Državni zbor ob razpisu zadnjih rednih volitev v občinske svete oziroma županov.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 65/98).
Št. 028/2002
Oplotnica, dne 5. septembra 2002.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost