Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4094. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje javnega vodovoda v Občini Grad, stran 9131.

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 50/96) in 16. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00 in 24/01) je Občinski svet občine Grad na 35. redni seji dne 6. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje javnega vodovoda v Občini Grad
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine prispevka za posamezno odjemno mesto (v nadaljnjem besedilu: uporabnika), pri izgradnji vodovoda, ki ga v večinskem deležu financira Občina Grad.
2. člen
Naziv uporabnik se uporablja za posamezno gospodinjstvo. Če je v stanovanjski stavbi več gospodinjstev, se šteje vsako gospodinjstvo posebej zase kot uporabnik.
3. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na novozgrajeno omrežje, ki bo v lasti Občine Grad in v upravljanju gospodarske javne službe.
4. člen
Višina prispevka za posameznega uporabnika, ki pristopi k sofinanciranju v času pred pričetkom izgradnje investicije znaša 1.000 EUR.
Za pristop k sofinanciranju v času izgradnje se prispevek poveča za 25%, ob pristopu k sofinanciranju po izgradnji pa se prispevek poveča za 50%.
5. člen
Dogovorjeni delež sofinanciranja uporabnika in Občine Grad, kot bodočega lastnika infrastrukture, potrdi Občinski svet občine Grad. Med Občino Grad in bodočim uporabnikom se sklene pogodba o sofinanciranju investicije.
6. člen
V pogodbi se določi dinamika plačevanja investicije in višina posameznih mesečnih obrokov.
7. člen
Sredstva, ki se zbirajo na podlagi sofinanciranja uporabnikov, so prihodek proračuna Občine Grad in so strogo namenska. Namenijo se lahko samo za investicijo, za katero so bila zbrana.
8. člen
Uporabniki, ki bi v času izgradnje javnega vodovoda lahko sodelovati pri sofinanciranju pogodbenega deleža investicije in to iz kakršnihkoli razlogov nočejo, se lahko priključijo na javni vodovod po zaključku investicije samo pod pogojem, da v celoti v enkratnem znesku poravnajo strošek sofinanciranja investicije, katerega višina je določena v 4. členu tega odloka.
9. člen
Sofinanciranje izgradnje javnega vodovoda ne zajema izgradnjo vodovodnih priključkov. Te morajo v celoti financirati uporabniki sami. V delež sofinanciranja uporabnika je zajeta le izgradnja omrežja do gradbene parcele uporabnika.
10. člen
Priključek na javno vodovodno omrežje določi in izvede upravljavec omrežja na osnovi potrdila Občine Grad o plačanem prispevku za investicijo, plačanih stroških izdaje soglasja pri upravljavcu vodovoda in stroškov montaže priključka z ustreznim vodomerom.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 806/2002
Grad, dne 13. septembra 2002.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost