Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4089. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem, stran 9121.

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja
C E N I K
zemeljskega plina za tarifni odjem
Tarifna skupina                  cena v SIT/m3
1. Odjem plina do 250 m3 letno               97,40
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m3 letno          62,13
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno         61,53
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno        60,35
Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s sklepom Mestnega sveta mestne občine Celje z dne 30. 1. 2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Višje cene veljajo od 1. 9. 2002 dalje oziroma od prvega popisa števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu, na osnovi zvišanja nabavne cene zemeljskega plina z dne 1. 9. 2002.
Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter spremembah in dopolnitvah uredb o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98, 65/98, 124/00), se za vse tarifne porabnike zemeljskega plina, po 1. 5. 2002 zaračuna še omenjena taksa v višini 5,7 SIT/m3 zemeljskega plina. Taksa se ni obračunavala v času, ko je Energetika Celje koristila dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor za določene količine porabljenega goriva, ki so takse proste.
Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 12. septembra 2002.
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
Aleksander Mirt, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost