Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4083. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije, stran 9118.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
1
V sklepu o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS, št. 66/02, v nadaljevanju: sklep) se v 1. členu v poglavju »III. VODENJE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV« spremeni besedilo pri tarifnih številkah 12, 13, 14 in 15 tako, da se glasi:
»12. Vodenje transakcijskega
računa (mesečno)                    2.000 SIT
13. Plačilo v breme transakcijskega računa
– BPRČ                          300 SIT
– ŽK                           30 SIT
– interno plačilo                     20 SIT
V primeru, ko imetnik EZR ni predložil trajnega naloga ali kako drugače pogodbeno uredil zavarovanje zaračunava Banka Slovenije storitve po naslednjih tarifah:
14. Vodenje transakcijskega
računa (mesečno)                    4.000 SIT
15. Plačilo v breme transakcijskega računa
– BPRČ                          600 SIT
– ŽK                           60 SIT
– interno plačilo                    40 SIT«
2. V 1. členu sklepa se v poglavju »VI. POSEBNE STORITVE« za tarifno številko 25 dodata novi tarifni številki 25.a in 25.b, katerih besedilo se glasi:
»25.a Stroški posamične vezave deviznih        23.000 SIT
sredstev proračuna Republike Slovenije
za določen čas v protivrednosti
zneska do 50 mio EUR
 
25.b Stroški posamične vezave deviznih        46.000 SIT
sredstev proračuna Republike Slovenije
za določen čas v protivrednosti
zneska nad 50 mio EUR«
3
V 1. členu sklepa se v poglavju »VII. DRUGE STORITVE«
– pri točki b tarifne številke 27 dopolni opis vrste posla tako, da se ta glasi: »izdaja raznih potrdil, soglasij in drugih dovoljenj, ki so izdana v listinski obliki«.
4
Ta sklep začne veljati 1. oktobra 2002.
Ljubljana, 24. septembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost