Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4082. Sklep o spremembah in dopolnitvi sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino, stran 9118.

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 35/01) in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvi sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
1
V sklepu o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 50/99, 74/99 in 85/99, v nadaljevanju: sklep) se v prvi vrstici prvega odstavka 2. točke črta beseda »tekočih«.
2
Prvi stavek drugega odstavka 5. točke sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar znesek plačila presega znesek vrednosti prenosa gotovine in vrednostnih papirjev na prinosnika čez mejo, ki ga morajo organi carinske uprave v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja sporočiti Uradu RS za preprečevanje pranja denarja, mora banka pred odobritvijo računa upravičenca plačila razpolagati tudi s podatkom o nazivu nalogodajalca«.
3
V prvem odstavku 6. točke sklepa se v četrti in šesti vrstici črtata besedi »vpogledni«.
4
V 9. točki sklepa se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, ko nalog predloži proračunski uporabnik, katerega podračun je vključen v enotni zakladniški račun države, ki ga vodi Banka Slovenije, dogovor iz prejšnjega odstavka skleneta proračunski uporabnik in Uprava Republike Slovenije za javna plačila«.
5
Ta sklep začne veljati 1. oktobra 2002.
Ljubljana, 24. septembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost