Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4076. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge, stran 9109.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji
O D L O Č B O
o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge (Uradni list RS, št. 56/01, 62/01, 82/01, 90/01, 6/02, 20/02, 36/02, 44/02, 52/02 in 63/02) se v I. delu v 3. točki za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– kože prašičev, če so bile obdelane z enim od naslednjih postopkov in je način obdelave označen na veterinarskem certifikatu:
a) soljene najmanj 7 dni z morsko soljo z dodatkom natrijevega karbonata do 2%,
b) v primeru ladijskega prevoza soljene najmanj 7 dni pred prispetjem na mejno veterinarsko postajo namembne države, z morsko soljo z dodatkom natrijevega karbonata do 2%,
c) sušene 42 dni pri temperaturi 20 ºC;«
Dosedanji četrta in peta alinea postaneta peta in šesta alinea.
II
V prilogi 1 se črta besedilo »Kraljevina Španija – pokrajina Katalonija«.
III
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-27/01-11
Ljubljana, dne 17. septembra 2002.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor
Veterinarske uprave RS

AAA Zlata odličnost