Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4074. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju, stran 9109.

Na podlagi 33. člena zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 13/94, 71/94 in 5/99) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1. člen
V 2. členu pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 14/95 in 19/96) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Ministrstvo podeljuje vsako leto 15 štipendij, in sicer:
– dve za prvi letnik,
– štiri za drugi letnik,
– štiri za tretji letnik,
– štiri za četrti letnik in
– eno za absolvente.”.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Če se za posamezen letnik prijavi manj prosilcev, kot se jih podeli po prejšnjem odstavku, se preostale štipendije iz tega letnika prenesejo med prosilce za letnik, kjer je prosilcev največ.
Vrstni red za dodelitev štipendij se med prosilci za posamezni letnik določi z upoštevanjem naslednjih meril:
– prednost med prosilci za prvi letnik imajo prosilci z boljšim učnim uspehom zaključnega letnika srednje šole; v primeru enakega učnega uspeha ima prednost prosilec z večjim številom doseženih točk na maturi; če sta tudi po uporabi tega merila dva prosilca izenačena, ima prednost prosilec z nižjim dohodkom na družinskega člana;
– prednost med ostalimi prosilci imajo prosilci z boljšim povprečnim učnim uspehom, doseženim v predhodnem letniku, izračunanim na dve decimalki; v primeru enakega povprečnega učnega uspeha ima prednost prosilec z več opravljenimi izpiti; če sta tudi po uporabi tega merila dva prosilca izenačena, ima prednost prosilec z nižjim dohodkom na družinskega člana.”.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-19-1/2002
Ljubljana, dne 13. septembra 2002.
Minister
za pravosodje
mag. Ivan Bizjak l. r.

AAA Zlata odličnost