Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4072. Pravilnik o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev, stran 9106.

Na podlagi 3. člena zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrstvom za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev
I
Drevesne vrste in umetni križanci, za katere se uporabljajo predpisi o gozdnem reprodukcijskem materialu, so:
----------------------------------------------------------------
Zap. Znanstveno ime                 Domače ime
št.
----------------------------------------------------------------
1.  Abies alba Mill.*             bela jelka, hoja
2.  Abies cephalonica Loud.*            grška jelka
3.  Abies grandis Lindl.*             velika jelka
4.  Abies pinsapo Boiss.*            španska jelka
5.  Acer platanoides L.*           ostrolistni javor
6.  Acer pseudoplatanus L.*            gorski javor
7.  Alnus glutinosa Gaertn.*            črna jelša
8.  Alnus incana Moench.*              siva jelša
9.  Betula pendula Roth.*            navadna breza
10.  Betula pubescens Ehrh.*           puhasta breza
11.  Carpinus betulus L.*              beli gaber
12.  Castanea sativa Mill.*           domači kostanj
13.  Cedrus atlantica Carr.*          atlantska cedra
14.  Cedrus libani A. Richard*         libanonska cedra
15.  Fagus sylvatica L.*                 bukev
16.  Fraxinus angustifolia Vahl.*       ostrolistni jesen
17.  Fraxinus excelsior L.*            veliki jesen
18.  Juglans regia L.                   oreh
19.  Larix decidua Mill.*           evropski macesen
20.  Larix kaempheri Carr.*          japonski macesen
21.  Larix x eurolepis Henry*     macesen – umetni križanci
22.  Larix sibirica Ledeb.*          sibirski macesen
23.  Malus sylvestris Mill.       lesnika, divja jablana
24.  Picea abies Karst.*             navadna smreka
25.  Picea sitchensis Carr.*               sitka
26.  Pinus brutia Ten.*              brucijski bor
27.  Pinus canariensis C. Smith*          kanarski bor
28.  Pinus cembra L.*                  cemprin
29.  Pinus contorta Loud.*              zaviti bor
30.  Pinus halepensis Mill.*            alepski bor
31.  Pinus leucodermis L.*               beli bor
32.  Pinus nigra Arnold*                črni bor
33.  Pinus pinaster Ait.*             obmorski bor
34.  Pinus pinea L.*                   pinija
35.  Pinus radiata D. Don.*          kalifornijski bor
36.  Pinus sylvestris L.*               rdeči bor
37.  Populus x spp.*             topoli in njihovi 
                         umetni križanci
38.  Prunus avium L.*                  češnja
39.  Pseudotsuga menziesii Franco*          duglazija
40.  Pyrus pyraster Burgsd.       divja hruška, drobnica
41.  Quercus cerris L.*                   cer
42.  Quercus ilex L.*             črničevje, črnika
43.  Quercus petraea Liebl.*               graden
44.  Quercus pubescens Willd.*          puhasti hrast
45.  Quercus robur L.*                   dob
46.  Quercus rubra L.*               rdeči hrast
47.  Quercus suber L.*                 plutovec
48.  Robinia pseudoacacia L.*             robinija
49.  Sorbus aria (L.) Crantz              mokovec
50.  Sorbus aucuparia L.                jerebika
51.  Sorbus domestica L.                 skorš
52.  Sorbus torminalis (L.) Crantz             brek
53.  Tilia cordata Mill.*                lipovec
54.  Tilia platyphyllos Scop.*           navadna lipa
55.  Ulmus glabra Hunds.              gorski brest
----------------------------------------------------------------
II
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-04-7/2002/11
Ljubljana, dne 27. avgusta 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost