Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2002 z dne 20. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2002 z dne 20. 9. 2002

Kazalo

3963. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin, stran 8749.

Na podlagi 105. člena zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin
1. člen
V uredbi o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje in pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 103/00; v nadaljevanju: uredba) se v prilogi sznam pravnih in fizičnih oseb po drugem odstavku 2. člena uredbe Raziskovanje mineralnih surovin črtajo 4., 6. in 9. točka.
Besedilo dosedanje 8. točke se spremeni tako, da se glasi:
»8. MARMOR, D.D., Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna, Partizanska 73a, 6210 Sežana, matična številka 5090725, davčna številka 40342085, raziskovanje naravnega kamna v kamnolomu Rubije, na parcelah št. 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 241/60, 241/61, 241/62 in 241/63, Občina Komen, na podlagi dopisa Republiškega sekretariata za gospodarstvo, št. 1818/2-66 z dne 11. 5. 1966, ter poročila Geološkega zavoda Ljubljana, št. 26/1-68 iz februarja 1967.«
2. člen
V prilogi Seznam pravnih in fizičnih oseb po drugem odstavku 2. člena uredbe Izkoriščanje mineralnih surovin se črtajo točke 4., 53., 90., 91., 105., 134., 165., 189. in 191.
V 43. točki se za številko »97« beseda »m2« nadomesti z besedo »km2«.
Besedilo dosedanje 92. točke se spremeni tako, da se glasi:
»92. RSCM-GRADBENI MATERIALI, D.O.O., Žerjav 80, 2393 Črna na Koroškem, matična številka 5827710, davčna številka 49777092, izkoriščanje apnenčasto dolomitne jalovine v delu območja pridobivalnega prostora Rudnika svinca in cinka Mežica, k.o. Žerjav, Občina Črna na Koroškem, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. VII/3-718/3-53 z dne 26. 12. 1953, ki ga je izdal Državni sekretariat za gospodarstvo LRS Ljubljana. Rudarska pravica se nanaša na prostor, omejen s koordinatami:
y           x            z
----------------------------------------------------
5 490 898,51     5 148 627,21      563,88
5 490 930,12     5 148 576,13      582,47
5 490 980,63     5 148 493,54      605,33
5 491 009,64     5 148 428,87      627,62
5 491 006,72     5 148 398,50      640,82
5 490 998,73     5 148 280,73      655,40
5 490 973,65     5 148 235,32      651,72
5 490 927,00     5 148 194,50      645,80
5 490 747,00     5 148 217,40      738,70
5 490 698,97     5 148 547,42      700,74
ki je del celotnega pridobivalnega prostora Rudnika svinca in cinka Mežica, določenega v odločbi št. VII/3-718/3-53 z dne 26.12.1953.«
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-16/2002-1
Ljubljana, dne 10. septembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost