Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2002 z dne 20. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2002 z dne 20. 9. 2002

Kazalo

3962. Uredba o podrobnejših merilih za presojo, ali obdelovalec ravna kot dober gospodar, stran 8749.

Na podlagi petega odstavka 7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US, 1/99, 54/00, 68/00, 27/02 – odl. US, 58/02 in 67/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o podrobnejših merilih za presojo, ali obdelovalec ravna kot dober gospodar
1. člen
S to uredbo se določajo podrobnejša merila za presojo, ali lastnik, zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: obdelovalec) obdeluje kmetijsko zemljišče kot dober gospodar.
2. člen
Dober gospodar obdeluje kmetijsko zemljišče v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, tako da z ustrezno tehnologijo zagotovi optimalno gospodarjenje na kmetijskih zemljiščih v okviru kmetijskega gospodarstva.
3. člen
Dober gospodar na kmetijskih zemljiščih v rabi izvaja najnujnejše ukrepe v okviru ustrezne tehnologije, zlasti s tem, da:
– redno obdeluje in vzdržuje kmetijska zemljišča;
– zagotavlja ohranjanje oziroma izboljševanje rodovitnosti tal z ustreznim načinom rabe;
– ne povzroča degradacije zemljišč (erozija, zbitost, onesnaženje) z neustrezno tehnologijo;
– zgledno in stalno vzdržuje zemljišča, ki so bila izboljšana z agromelioracijami in hidromelioracijami;
– obdeluje zemljišče tako, da je ob uporabi ustrezne agrotehnike omogočena optimalna in ekonomična pridelava;
– upošteva strokovna priporočila o gnojenju z mineralnimi in organskimi gnojili;
– upošteva časovne omejitve in prepovedi pri uporabi gnojevke;
– zagotavlja zadostne skladiščne kapacitete za gnojevko in druga živinska gnojila;
– zagotavlja varovanje domačih živali in upošteva etološke zahteve živali;
– upošteva vso zakonodajo s področij, ki se navezujejo na kmetovanje (varstvo rastlin, živali in okolja itd.);
– upošteva ustrezne vzdrževalne standarde za vse kmetijske stroje in naprave, zlasti za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev;
– vzdržuje varovalne pasove (kot npr. obvodna vegetacija, protivetrni pasovi, obmejki);
– skrbi za zaokrožanje kmetijskih zemljišč;
– upravlja z vsemi zemljišči, ki pripadajo kmetijskemu gospodarstvu, tako da ni ogrožena vitalnost gospodarstva;
– v primeru svoje nezmožnosti za delo ali daljše odsotnosti poskrbi za ustrezno obdelavo zemljišč.
4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati navodilo o tem, kdaj se šteje, da obdelovalec ravna kot dober gospodar (Uradni list SRS, št. 29/86).
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-30/2002-1
Ljubljana, dne 10. septembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost