Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002

Kazalo

3832. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2002 in volitve predsednika države 2002, stran 8549.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 96/94 in 17/97) in 9. člena odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Ig, je Občinski svet občine Ig na 30. redni seji dne 29. 8. 2002 sprejel
S K L E P
o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2002 in volitve predsednika države 2002
I
Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja.
II
Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje.
Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.
III
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na brezplačnih in odplačnih plakatnih mestih iz tega sklepa.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih s tem sklepom, je dovoljeno samo s soglasjem lastnika naprave. Izrecno ni dovoljeno plakatiranje na drevesih,.....
Prelepljenje in uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.
IV
Za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili, ki omogočajo osnovno informiranje volivcev, se določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:
– pri novi pošti – osem plakatnih mest (obe strani)
– v Rastovki – štiri plakatna mesta (leva stran)
– v Mateni – štiri plakatna mesta (desna stran)
– v Stajah – štiri plakatna mesta (desna stran)
– v Kremenici – štiri plakatna mesta (leva stran)
Skupno torej 24 brezplačnih plakatnih mest formata 70 x 50 cm.
Kolikor bo oglaševalcev več, kot pa je predvidenih plakatnih mest, bo občina zagotovila dodatna plakatna mesta.
V
Skladno z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje bodo brezplačni oglasni panoji razdeljeni na podlagi javnega žrebanja, ki bo v sejni sobi Občine Ig, na naslovu Ig 50, dne 2. 10. 2002 ob 16. uri.
Organizatorji volilne kampanje so dolžni do petka 27. 9. 2002 do 12. ure v sprejemno pisarno Občine Ig, na naslovu Ig 50, Ig, pisno sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji za lokalne volitve 2002 (volitve občinskih svetnikov in volitve župana) in za volitve predsednika države 2002.
VI
Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na zanj določenem mestu.
VII
Skladno z dogovorom z upravljavcem in proti plačilu, sme organizator volilne kampanje plakate z volilno propagandnimi sporočili nameščati tudi na reklamnih panojih, ki jih za ta namen določi upravljavec.
VIII
Upravljavec plakatne površine bo na stroške organizatorja volilne kampanje nemudoma odstranil ves propagandni material, ki ne bo nameščen v skladu s tem sklepom.
Občina bo na krajevno običajen način objavila ime upravljavca odplačnih reklamnih panojev.
IX
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 8 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest tega sklepa, sicer jih bo na njihove stroške odstranil upravljavec.
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v glasilu Mostiščar.
Št. 015-03/00-100
Ig, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

AAA Zlata odličnost