Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3703. Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih in mestne skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih in mestne skupnosti v Občini Litija, stran 8417.

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02); 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 52/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01 in 65/02) je Občinski svet občine Litija na 7. izredni seji z dne 22. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov sveta krajevnih in mestne skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih in mestne skupnosti v Občini Litija
1. člen
S tem odlokom se določi število članov svetov krajevnih in mestne skupnosti in volilne enote za volitve v svete krajevnih in mestne skupnosti Občine Litija. Člani svetov se volijo po večinskem volilnem sistemu.
2. člen
Sveti krajevnih in mestne skupnosti na območju Občine Litija imajo naslednje število članov:
– Svet Mestne skupnosti Litija sedem članov,
– Svet KS Dole pri Litiji sedem članov,
– Svet KS Gabrovka sedem članov,
– Svet KS Hotič sedem članov,
– Svet KS Jevnica devet članov,
– Svet KS Kresnice sedem članov,
– Svet KS Konjšica sedem članov,
– Svet KS Polšnik devet članov,
– Svet KS Ribče sedem članov,
– Svet KS Sava šest članov,
– Svet KS Spodnji Log sedem članov,
– Svet KS Vače sedem članov.
3. člen
Za volitve v Svet mestne skupnosti Litija, ki obsega območje naselij mesta Litija Ulica solidarnosti, Cesta komandanta Staneta, Grbinska cesta, Sitarjevška cesta, Maistrova ulica, Partizanska pot, Pokopališka pot, Šmarska cesta, Ulica bratov Poglajen, Ljubljanska cesta, Cankarjeva cesta, Parmova ulica, Ponoviška cesta, Trg na stavbah, Valvazorjev trg, Ulica Mire Pregljeve, Jerebova ulica, Levstikova ulica, Rudarska ulica, Trg svobode, Ulica Milana Boriška, Frtica, Ježa, Brodarska ulica, Ulica Luke Svetca, Graška cesta, Bobek, Kidričeva cesta, Badjurova ulica, Vegova ulica, Bevkova ulica, Gubčeva ulica, Loška ulica, Na Dobravi, Grumova ulica, Marokova pot, Na Gričku, Prvomajska ulica, Topilniška ulica, Cesta Dušana Kvedra, Praprošče, Cesta zasavskega bataljona, Prisojna ulica, Prečna ulica, Savska cesta, Zasavska cesta, Cesta Dolenjskega odreda, Ulica 25. maja, Predilniška ulica, Vrvarska ulica, Podšentjur, Pogonik, Podkraj, Širmanski hrib, Veliki vrh pri Litiji in Zgornji Log, se sedem članov sveta voli v mestni skupnosti kot eni volilni enoti.
4. člen
Za volitve v svet KS Dole pri Litiji, ki obsega območja naselij Berinjek, Bistrica, Čeplje, Dobje, Dobovica, Dole pri Litiji, Gorenje Jelenje, Gradišče – k.o. Št. Lovrenc, Hude Ravne, Jelenska Reber, Ježevec, Kal pri Dolah, Ljubež v Lazih, Mogolnik, Mala Goba, Prelesje, Prevale, Preženjske Njive, Radgonica, Selce, Slavina, Sopota, Spodnje Jelenje, Strmec, Suhadole, Velika Goba, Zagozd, in Zavrh, se sedem članov sveta voli v štirih volilnih enotah, in sicer:
1. volilna enota: Dole pri Litiji, Berinjek, Bistrica, Gorenje Jelenje, Hude Ravne, Jelenska Reber, Kal pri Dolah, Prevale, Selce, Slavina, Sp. Jelenje, Suha – Dole in Zavrh (volijo se trije člani sveta);
2. volilna enota: Dobovica, Mogolnik, Sopota, Radgonica in Zagozd (voli se en član sveta);
3. volilna enota: Dobje, Gradišče k.o. Št. Lovrenc, Ježevec, Prelesje in Strmec (volita se dva člana sveta);
4. volilna enota: Čeplje, Ljubež v Lazih, Mala Goba, Preženjske njive, Velika Goba (voli se en član sveta).
5. člen
Za volitve v svet KS Gabrovka, ki obsega območje naselij Brezje pri Kumpolju, Brezovo, Brglez, Čateška Gora, Gabrovka, Gabrska Gora, Gobnik, Gornje Ravne, Hohovica, Javorje pri Gabrovki, Kamni Vrh, Klanec pri Gabrovki, Kržišče pri Čatežu, Kumpolje, Laze pri Gobniku, Lukovec, Moravče pri Gabrovki, Maravška Gora, Nova Gora, Okrog, Pečice, Podpeč pod Skalo, Tihaboj, Tlaka in Vodice pri Gabrovki, se sedem članov sveta voli v krajevni skupnosti kot eni volilni enoti.
6. člen
Za volitve v svet KS Hotič, ki obsega območje naselij Bitiče, Jesenje, Konj, Spodnji Hotič, Zapodje in Zgornji Hotič, se sedem članov sveta voli v štirih volilnih enotah, in sicer:
1. volilna enota: Zg. Hotič (volita se dva člana sveta);
2. volilna enota: Sp. Hotič in Bitiče (volijo se trije člani sveta);
3. volilna enota: Jesenje in Zapodje (voli se en član sveta);
4. volilna enota: Konj (voli se en član sveta).
7. člen
Za volitve v svet KS Jevnica, ki obsega območje naselij Golišče, Jevnica, Kresniške Poljane in Zgornja Jevnica, se devet članov sveta voli v štirih volilnih enotah, in sicer:
1. volilna enota: Jevnica (volijo se trije člani sveta);
2. volilna enota: Kresniške Poljane (volijo se trije člani sveta);
3. volilna enota: Golišče (volita se dva člana sveta);
4. volilna enota: Zgornja Jevnica (voli se en član).
8. člen
Za volitve v svet KS Kresnice, ki obsega območje naselij Kresnice in Kresniški Vrh, se sedem članov sveta voli v krajevni skupnosti kot eni volilni enoti.
9. člen
Za volitve v svet KS Konjšica, ki obsega območje naselij Konjšica in Ravne, se sedem članov sveta voli v krajevni skupnosti kot eni volilni enoti.
10. člen
Za volitve v svet KS Polšnik, ki obsega območje naselij Borovak pri Polšniku, Dolgo Brdo, Mamolj, Polšnik, Preveg, Renke, Stranski Vrh, Šumnik, Tepe, Velika Preska in Zglavnica, se devet članov sveta voli v šestih volilnih enotah, in sicer:
1. volilna enota: Polšnik, Šumnik in Preveg (volita se dva člana sveta);
2. volilna enota: Stranski Vrh (voli se en član sveta);
3. volilna enota: Renke (voli se en član sveta);
4. volilna enota: Borovak pri Polšniku, Velika Preska, Zglavnica (voli se en član sveta);
5. volilna enota: Tepe (volita se dva člana sveta);
6. volilna enota: Mamolj in Dolgo Brdo (volita se dva člana).
11. člen
Za volitve v svet KS Ribče, ki obsega območje naselij Ribče in Vernek, se sedem članov sveta voli v krajevni skupnosti kot eni volilni enoti.
12. člen
Za volitve v svet KS Sava, ki obsega območja naselij Leše, Ponoviče in Sava, se šest članov sveta voli v treh volilnih enotah:
1. volilna enota: Sava (volijo se trije člani sveta);
2. volilna enota: Ponoviče (volita se dva člana sveta);
3. volilna enota: Leše (voli se en član sveta).
13. člen
Za volitve v svet KS Spodnji Log, ki obsega območje naselja Spodnji Log, se sedem članov sveta voli v krajevni skupnosti kot eni volilni enoti.
14. člen
Za volitve v svet KS Vače, ki obsega območje naselij Boltija, Cirkuše, Kanderše – del, Klenik, Laze pri Vačah, Mala Sela, Podbukovje pri Vačah, Potok pri Vačah, Ržišče, Slivna, Široka set, Tolsti Vrh, Vače in Vovše, se sedem članov sveta voli v krajevni skupnosti kot eni volilni enoti.
15. člen
Volitve v svete krajevnih in mestne skupnosti izvedejo Občinska volilna komisija občine Litija in volilni odbori.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in števila članov sveta mestne skupnosti, ter o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in sveta mestne skupnosti v Občini Litija (Uradni list RS, št. 19/96).
17. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 008-8/2002
Litija, dne 22. avgusta 2002.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost