Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3692. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2002, stran 8412.

Na podlagi petega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US, 16/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 – odl. US, 51/02), na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 28. in 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 28. redni seji dne 24. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2002 (Uradni list RS, št. 6/02) se celotno besedilo 3. člena spremeni in glasi:
“Največji dovoljeni obseg obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih se izvaja v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2002 in 2003.”
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-1/2000-206
Trebnje, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

AAA Zlata odličnost