Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3689. Razpis za redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah, stran 8412.

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02) in 64. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01 in 57/02)
r a z p i s u j e m
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
I
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Dol-Spodnje Mestinje, Lemberg, Mestinje, Kristan Vrh, Sladka Gora, Šentvid pri Grobelnem, Šmarje pri Jelšah, Tinsko, Sv. Štefan in Zibika se opravijo v nedeljo, 10. novembra 2002.
II
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
III
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 00608-0001/02
Šmarje pri Jelšah, dne 5. avgusta 2002.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost