Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3682. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske cone P3 in P4 - proizvodna dejavnost, stran 8406.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) ter 37. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) izdaja župan Občine Šentjur
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske cone P3 in P4 – proizvodna dejavnost
I
Župan Občine Šentjur odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta P3 in P4 – proizvodna dejavnost. Projekt osnutka je izdelalo projektantsko podjetje RRD, Regijska razvojna družba, d.o.o., Domžale, št. proj.: 8/2002, julij 2002.
II
Na pobudo investitorja Petrol, d.d., Ljubljana, za potrebe nadomestne lokacije bencinskega servisa Šentjur, je bil sprožen postopek za spremembo in dopolnitev obstoječega zazidalnega načrta P3 in P4 – proizvodna dejavnost (Uradni list RS, št. 28/88). Sprememba zazidalnega načrta se izvaja zaradi nove, nadomestne lokacije bencinskega servisa Šentjur, na parcelnih številkah 965/1, 965/21, 822/49 in 822/50, k.o. Šentjur in določitve proizvodne dejavnosti na površinah parc. št. 965/12, 965/13, 965/14, 965/25 in 965/26, k.o. Šentjur, za dopolnilno trgovskih in poslovnih dejavnosti z ustreznimi zunanjimi manipulativnimi, parkirnimi in zelenimi površinami za potrebe obstoječih poslovnih in proizvodnih objektov.
Zasnova, spremembe zazidalnega načrta temelji na prostorskih omejitvah obravnavanega območja, željah investitorjev in obstoječega zazidalnega načrta P3 in P4 – proizvodna dejavnost.
III
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu RS. Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. Javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Šentjur na oddelku za varovanje okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe.
V času javne razgrnitve mora pristojna občinska služba organizirati javno obravnavo.
IV
Po poteku javne razgrnitve mora Občinski svet občine Šentjur v 15 dneh oblikovati svoje stališče in ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostaviti županu občine, ki poskrbi za preučitev pripomb in jih predloži Občinskemu svetu občine Šentjur, ki sprejme odlok.
V
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 005-12/02-100
Šentjur, dne 9. avgusta 2002.
Župan
Občine Šentjur
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost