Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3651. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov sveta KS Olimje, Podčetrtek, Polje ob Sotli, Pristava pri Mestinju in Virštanj za volitve članov sveta krajevne skupnosti, stran 8387.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02), 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 64. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01), je Občinski svet občine Podčetrtek na 3. izredni redni seji dne 16. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot in števila članov sveta KS Olimje, Podčetrtek, Polje ob Sotli, Pristava pri Mestinju in Virštanj za volitve članov sveta krajevne skupnosti
1. člen
S tem odlokom se določi volilne enote in število članov sveta krajevne skupnosti, ki se jih izvoli v posamezni volilni enoti.
2. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se območje posameznih krajevnih skupnosti razdelijo na volilne enote in se voli v vsaki volilni enoti določeno število članov sveta krajevne skupnosti.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju KS Olimje določi ena volilna enota, ki obsega območja naselij Olimje in Rudnica – v njej se voli pet članov sveta.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju KS Podčetrtek določijo štiri volilne enote, ki obsegajo območja naselij oziroma dela naselij v Krajevni skupnosti Podčetrtek:
1. volilna enota: obsega del območja naselja Podčetrtek (vse ulice, razen ulice Slake) – v njej se volijo trije člani sveta.
2. volilna enota: obsega del območja naselja Podčetrtek (Ulica Slake) – v njej se voli en član sveta.
3. volilna enota: obsega območja naselij Imeno in Imenska gorca – v njej se volijo trije člani sveta.
4. volilna enota: obsega območja naselij Golobinjek ob Sotli in Pecelj – v njej se voli en član sveta.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju KS Polje ob Sotli določi pet volilnih enot, ki obsegajo območja naselij v Krajevni skupnosti Polje ob Sotli.
1. volilna enota: obsega območje naselja Polje ob Sotli – v njej se voli en član sveta.
2. volilna enota: obsega območje naselja Sedlarjevo – v njej se volita dva člana sveta.
3. volilna enota: obsega območje naselja Prelasko – v njej se voli en član sveta.
4. volilna enota: obsega območje naselja Brezovec pri Polju – v njej se volita dva člana sveta.
5. volilna enota: obsega območje naselja Lastnič – v njej se volijo trije člani sveta.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju KS Pristava pri Mestinju določi devet volilnih enot, ki obsegajo območja naselij v Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju.
1. volilna enota: obsega območje naselja Pristava pri Mestinju – v njej se voli en član sveta.
2. volilna enota: obsega območje naselja Jerčin – v njej se voli en član sveta.
3. volilna enota: obsega območje naselja Sodna vas – v njej se voli en član sveta.
4. volilna enota: obsega območje naselja Cmereška gorca – v njej se voli en član sveta.
5. volilna enota: obsega območje naselja Roginska gorca – v njej se voli en član sveta.
6. volilna enota: obsega območje naselja Sv. Ema – v njej se voli en član sveta.
7. volilna enota: obsega območje naselja Nezbiše – v njej se voli en član sveta.
8. volilna enota: obsega območje naselja Vidovica – v njej se voli en član sveta.
9. volilna enota: obsega območje naselja Vonarje – v njej se voli en član sveta.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju KS Virštanj določi pet volilnih enot, ki obsegajo območja naselij v krajevni skupnosti Virštanj.
1. volilna enota: obsega območje naselja Virštanj – v njej se volijo trije člani sveta.
2. volilna enota: obsega območje naselja Verače – v njej se volita dva člana sveta.
3. volilna enota: obsega območje naselja Sela – v njej se volita dva člana sveta.
4. volilna enota: obsega območje naselja Gostinca – v njej se voli en član sveta.
5. volilna enota: obsega območje naselja Pristava pri Lesičnem – v njej se voli en član sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-207/2002
Podčetrtek, dne 19. avgusta 2002.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost