Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3650. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje, stran 8387.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 45/99, 95/99 in 6/01), je Občinski svet občine Podčetrtek na 3. izredni redni seji dne 16. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
1. člen
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja na plakatnih mestih v lasti Občine Podčetrtek v času volilne kampanje.
2. člen
Za čas volilne kampanje Občina Podčetrtek določa naslednja plakatna mesta, kjer je dovoljeno brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili:
– oglasne deske v Podčetrtku (pri Zdravstvenem domu, v poslovni coni in v križišču za Olimje)
– oglasna deska pri gasilsko-kulturnem domu v Pristavi pri Mestinju,
– oglasna deska pri Sv. Emi (stara šola)
– oglasna deska v Olimju (pred samostanom)
– oglasna deska v Imenem (pri trgovini Turk)
– oglasna deska v Virštanju (pri Banovini)
– oglasna deska v Polju ob Sotli (pri gasilskem domu)
– oglasna deska v Sedlarjevem (pri mlekarni).
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en plakat na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih mest.
Plakate namešča vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni kampanji.
3. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, navedenih v 2. členu tega odloka, je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljalca stavb in drugih objektov in zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila zakona o volilni kampanji.
4. člen
Plakati, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili tega odloka, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Podčetrtek na stroške organizatorja.
5. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate iz plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekršek po drugi alinei 28. člena zakona o volilni kampanji, zato bodo kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) predlagani organu za prekrške, plakate pa bo na stroške organizatorjev odstranila pooblaščena oseba Občine Podčetrtek.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-208/2002
Podčetrtek, dne 19. avgusta 2002.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost