Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3646. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Mozirje in volitve župana Občine Mozirje, stran 8386.

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 75/98) in 18. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02), je Občinski svet občine Mozirje na 7. korespondenčni seji dne 14. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Mozirje in volitve župana Občine Mozirje
1. člen
V odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Mozirje in volitve župana Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 69/98) se v 2. členu črta naselje:
– Prihova.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, in začne veljati z dnem objave.
Št. 07/08-02
Mozirje, dne 14. avgusta 2002.
Župan
Občine Mozirje
Jože Kramer l. r.

AAA Zlata odličnost