Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3645. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo volitev v sveta KS Mozirje in KS Rečica ob Savinji, stran 8384.

Na podlagi zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 , 70/95 in 51/02), 18. in 44. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin 4/99, 1/00 in 1/01 ter Uradni list RS, št. 61/02) je Občinski svet občine Mozirje na 7. korespondenčni seji dne 14. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo volitev v sveta KS Mozirje in KS Rečica ob Savinji
1. člen
V odloku o določitvi volilnih enot za izvedbo volitev v sveta KS Mozirje in KS Rečica ob Savinji (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji in Luče, št. 5/95) se spremeni besedilo 1. člena tako, da se glasi:
Svet KS Mozirje šteje enajst članov, Svet KS Rečica ob Savinji šteje devet članov.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni in se pravilno glasi:
Za volitve članov svetov KS se na območju Občine Mozirje oblikujejo naslednje volilne enote:
KS Mozirje
Volilna enota št. 1 obsega območje naslednjih ulic:
– Aškerčeva ulica
– Cesta na Vrhe
– Goličnikova ulica
– Levstikova ulica
– Na Gradišču
– Podvrh
– Praprotnikova ulica
– Prešernova ulica
– Šolska ulica
Volijo se trije člani sveta.
Volilna enota št. 2 obsega naslednja območja:
– Cesta na Rožnik
– Hoffbauerjeva ulica
– Hribernikova ulica
– Mlinska pot
– Na Tratah
– Na Trgu
– Nove Trate
– Ob Savinji
– Ob Trnavi
– Savinjska cesta
– Šmihelska cesta
– del naselja Brezje – h. št. 8–10, 16–19, 29, 32–34, 36–39, 43, 55–57 in 64
Volita se dva člana sveta.
Volilna enota št. 3 obsega naslednja naselja:
– Loke pri Mozirju
– Nove Loke,
– Cesta v Loke,
– V Savinjski gaj
Voli se en član sveta.
Volilna enota št. 4 obsega naselja:
– Cesta na Lepo Njivo
– Ljubija
Voli se en član sveta.
Volilna enota št. 5 obsega naselja:
– Lepa Njiva
– del naselja Brezje – h. št. 12, 40–42, 44, 46–49, 51, 52, 58 in 61
Voli se en član sveta.
Volilna enota št. 6 obsega naselja:
– Radegunda
– del naselja Brezje – h. št. 11, 13–15, 20–27, 30, 31, 35, 45, 50, 60, 62 in 63
Voli se en član sveta.
Volilna enota št. 7 obsega naselja:
– Šmihel
– del naselja Radegunda – h. št. 32–34, 38, 38 a, 41–46, 55
– del naselja Brezje – h. št. 28
– del naselja Lepa Njiva – h. št. 19
Voli se en član sveta.
Volilna enota št. 8 obsega naselje
– Dobrovlje pri Mozirju
Voli se en član sveta.
KS Rečica ob Savinji
Volilna enota št. 1 obsega območje naselij:
– Dol Suha
– del naselja Poljane h. št. 1–37 in 44–49
Voli se en član sveta.
Volilna enota št. 2 obsega območje naselij:
– Rečica ob Savinji
Volita se dva člana sveta.
Volilna enota št. 3 obsega območje naselij:
– Grušovlje
– Homec
– Šentjanž
– del Poljan h. št. 38 – 43
Volita se dva člana sveta.
Volilna enota št. 4 obsega območje naselij:
– Nizka
– Varpolje
V svet se volita dva člana.
Volilna enota št. 5 obsega območje naselij:
– Sp. Pobrežje
– Trnovec
– Zg. Pobrežje
V svet se voli en član.
Volilna enota št. 6 obsega območje naselij:
– Sp. Rečica
Voli se en član sveta.
3. člen
Te spremembe odloka se objavijo v Uradnem listu RS, in začnejo veljati takoj.
Št. 07/08-02
Mozirje, dne 14. avgusta 2002.
Župan
Občine Mozirje
Jože Kramer l. r.

AAA Zlata odličnost