Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3644. Sklep o javni razgrnitvi; a) osnutka ureditvenega načrta kamnoloma Čemše in; b) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč zaradi programske zasnove za kamnolom Čemše, stran 8384.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in 52/01) in 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Mirna Peč na 30. redni seji dne 13. 8. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi; a) osnutka ureditvenega načrta kamnoloma Čemše in; b) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč zaradi programske zasnove za kamnolom Čemše
1. člen
Občinski svet občine Mirna Peč odreja javno razgrnitev osnutka ureditvenega načrta kamnoloma Čemše in osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč zaradi programske zasnove za kamnolom Čemše, ki ga je izdelal BD projektiranje d.o.o. Novo mesto.
2. člen
Osnutek ureditvenega načrta kamnoloma Čemše in osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč zaradi programske zasnove za kamnolom Čemše se razgrneta v prostorih Občine Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč (ogled je možen ob ponedeljkih od 7. do 15. ure, sredah od 7. do 17. ure in petkih od 7. do 14. ure), dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS ter traja 30 dni.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. Obvestilo o času in kraju javne obravnave bo objavljeno v Dolenjskem listu.
3. člen
Do konca javne razgrnitve lahko občani, organi, organizacije, podjetja in društva podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve, ali pa jih pošljejo Občini Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč.
Št. 032-01/02-57
Mirna Peč, dne 14. avgusta 2002.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost