Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3642. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Mirna Peč, stran 8383.

Na podlagi 19., 20. in 21. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95 in 51/02) ) in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št.18/99 in 52/01) je Občinski svet občine Mirna Peč na 30. redni seji dne 13. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot v Občini Mirna Peč
1. člen
S tem odlokom se določajo volilne enote za volitve članov Občinskega sveta in volitev župana v Občini Mirna Peč. Območje občine obsega Občino Mirna Peč, kot jo določa zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij.
2. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Mirna Peč se določi pet volilnih enot, v kateri se voli skupno deset članov občinskega sveta. Člani občinskega sveta se volijo po večinskem načelu.
V 1. volilni enoti se voli tri člane.
Ta volilna enota obsega naselja oziroma ulice Mirna Peč – Ivanja vas, Češence, Prisojna pot, Rožna ulica, Vihre, Rogovila, Trg, Grč Vrh, Golobinjek, Dolenji Podboršt, Gorenji Podboršt, Malenska vas.
V 2. volilni enoti se voli tri člane.
Ta volilna enota obsega naselja oziroma ulice Mirna Peč – Postaja, Marof, Čemše, Veliki Kal, Mali Kal, Orkljevec, Selo pri Zagorici, Globočdol, Dolenja vas pri Mirni Peči, Šentjurij na Dolenjskem, Poljane pri Mirni Peči, Hmeljčič, Hrastje pri Mirni Peči.
V 3. volilni enoti se voli dva člana.
Ta volilna enota obsega naselja Jablan, Goriška vas, Vrhovo pri Mirni Peči, Mali Vrh, Mirna Peč – Šranga.
V 4. volilni enoti se voli en član.
Ta volilna enota obsega naselja Gorenji Globodol, Srednji Globodol, Dolenji Globodol.
V 5. volilni enoti se voli en član.
Ta volilna enota obsega naselja Biška vas, Jelše, Vrhpeč in Jordankal.
Sedež volilnih enot je v Mirni Peči.
3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Mirna Peč.
4. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 65/98).
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za izvedbo lokalnih volitev – volitev članov občinskega sveta in župana v letu 2002.
Št: 006-07/02-01
Mirna Peč, dne 14. avgusta 2002.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost