Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3627. Odlok o spremembah odloka o sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot v Krajevnih skupnostih občine Ljutomer, stran 8369.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – sklep US, 70/95 in 51/02), 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 59/99 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 58. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 14. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot v Krajevnih skupnostih občine Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 99/99; v nadaljevanju: osnovni odlok).
2. člen
Spremeni se 5. člen osnovnega odloka tako, da glasi:
»Svet krajevne skupnosti Ljutomer šteje devet članov. Za območje KS Ljutomer se oblikuje 5 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota obsega naslednje ulice: Bratov Pihlar ulica, Ivana Kaučiča cesta, Staneta Rozmana ulica, Janka Ribiča ulica, Lendavska cesta, Ormoška cesta, Ulica ob progi, Vinka Megle ulica, Volkmerjeva ulica, Zacherlova ulica, Jeruzalemska cesta, Poljska pot, Cvetlična ulica, Ulica Ante Trstenjaka, Ulica V. prekomorske brigade, Užiška ulica, Vrtna ulica, Fulneška ulica. Volijo se trije člani sveta;
2. volilna enota obsega naslednje ulice: Cankarjeva cesta, Cesta na vilo, Glavni trg, Joška Berdena ulica, Jureša Cirila ulica, Kajuhova ulica, Kerenčičeva ulica, Kidričeva ulica, Prešernova ulica, Ptujska cesta, Rajh Nade ulica, Razlagova ulica, Slavka Osterca ulica, Stari trg, Trg Jakoba Babiča, Vrazova ulica, Postružnikova ulica, Mestni breg, Miklošičev trg, Aškerčeva ulica, Jurčičeva ulica, Ulica 9. maja, Cesta I. slov. tabora, Cvetka Golarja ulica, Kolodvorska ulica, Soboška cesta, Viktorja Kukovca ulica, Grossmanova ulica, Maistrova ulica, Ulica Jana Baukarta, Babinska cesta, Ulica Rada Pušenjaka in Ulica dr. Franca Kovačiča. Volijo se trije člani sveta;
3. volilna enota obsega nasleje Spodnji Kamenščak. Voli se en član sveta;
4. volilna enota obsega naselje Noršinci pri Ljutomeru. Voli se en član sveta;
5. volilna enota obsega naselje Babinci. Voli se en član sveta.«
3. člen
Spremeni se 6. člen osnovnega odloka tako, da glasi:
»Svet krajevne skupnosti Mala Nedelja šteje devet članov sveta. Za območje Krajevne skupnosti Mala Nedelja se oblikuje 6 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota obsega naselje Moravci v Slovenskih goricah. Volita se dva člana sveta.
2. volilna enota obsega naselje Drakovci. Volita se dva člana sveta.
3. volilna enota obsega naselje Bučkovci. Voli se en član sveta.
4. volilna enota obsega naselje Mala Nedelja. Voli se en član sveta.
5. volilna enota obsega naselje Kuršinci. Volita se dva člana sveta.
6. volilna enota obsega naselje Bodislavci. Voli se en član sveta«.
4. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-08-7/02
Ljutomer, dne 14. avgusta 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost