Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3625. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za kompleks rekreacijskega centra ob Globovnici-Polana, stran 8368.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97 in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 16. 7. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za kompleks rekreacijskega centra ob Globovnici–Polana
1. člen
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta za kompleks rekreacijskega centra ob Globovnici–Polana, ki ga je izdelal Projektivni biro ’91, Sodna ulica 25, 2000 Maribor v juniju 2002.
2. člen
Osnutek ureditvenega načrta za kompleks rekreacijskega centra ob Globovnici–Polana bo razgrnjen na sedežu Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, soba 10/I, v delovnem času občinske uprave. Javna razgrnitev se bo pričela naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. Obvestilo o kraju in času javne obravnave bo objavljeno naknadno na krajevno običajen način.
3. člen
Vse zainteresirane fizične in pravne osebe lahko v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb zazidalnega načrta Partizanska cesta v Lenartu podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Občine Lenart.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35003-2/2000
Lenart v Slovenskih goricah, dne 16. julija 2002.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost