Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3615. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje, stran 8364.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 26. redni seji dne 30. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
1. člen
Za čas volilne kampanje Občina Bistrica ob Sotli določa naslednja plakatna mesta:
– vaška tehtnica v Bistrici ob Sotli
– avtobusna postajališča na območju Občine Bistrica ob Sotli.
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en plakat velikosti A2 na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih mest. Plakate namešča vsak organizator sam. Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni kampanji.
2. člen
Plakatiranje zunaj v prvem členu navedenih plakatnih mest je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila zakona o volilni kampanji.
3. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Bistrica ob Sotli na stroške organizatorja.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate iz plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekršek po drugi alinei 28. člena zakona o volilni kampanji, zato bodo kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) predlagani organu za prekrške, plakate pa bo na stroške organizatorjev odstranila pooblaščena oseba Občine Bistrica ob Sotli.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0026/02-02
Bistrica ob Sotli, dne 30. julija 2002.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost