Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3568. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica, stran 8292.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02), 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 35. redni seji dne 31. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica
1. člen
V odloku o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 65/98) se 4. člen spremeni tako, da glasi:
»Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Boštanj se določi 9 volilnih enot, v katerih se voli skupno enajst članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselja Boštanj, Dolenji Boštanj, Radna, Apnenik pri Boštanju in del naselja Laze pri Boštanju (od hišne številke 8 do 15).
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselje Log.
V 2. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje Lukovec.
V 3. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselja Konjsko, Preska in del naselja Laze pri Boštanju (od hišne številke 1 do 7).
V 4. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega naselje Križ, Jelovec in Gabrje.
V 5. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega naselje Vrh pri Boštanju.
V 6. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota obsega naselji Jablanica in Novi Grad.
V 7. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
8. volilna enota obsega naselje Šmarčna.
V 8. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
9. volilna enota obsega naselji Kompolje in Mrtovec.
V 9. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
2. člen
V 11. členu se v prvem odstavku besedilo »7 volilnih enot« nadomesti z besedilom »8 volilnih enot« in besedilo »enajst članov« se nadomesti z besedilom »dvanajst članov«.
V drugem odstavku se črta besedilo »Osredek pri Krmelju,«, za besedo »Hinje« se namesto pike postavi vejica in doda besedilo »del naselja Srednik (od hišne številke 10 do 27).«
V četrtem odstavku se za besedo »Srednik« briše pika in doda besedilo »(brez hišnih številk od 10 do 27).«
V šestem odstavku se briše pika in doda besedilo »in Kamenško.«
Dodata se nov šestnajsti in sedemnajsti odstavek, ki gasita:
»8. volilna enota obsega naselje Osredek pri Krmelju.
V 8. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00608-0002/02
Sevnica, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost