Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3562. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 8286.

Na podlagi 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine Osilnica na 18. redni seji dne 25. 7. 2002 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1
S tem sklepom se ukine status javnega dobra – splošno ljudsko premoženje – na zemljišču, parc. št. 95/1, neplodno v izmeri 93 a 14 m2, vpisano pri zkv 112 I, k.o. Bosljiva Loka.
2
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra, zanjo se odpre nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina Osilnica, Osilnica 11, 1337 Osilnica.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-224/02
Osilnica, dne 26. julija 2002.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

AAA Zlata odličnost