Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3552. Sklep o določitvi javnih športnih površin in objektov občinskega pomena v Občini Mislinja, stran 8253.

Na podlagi 18. in 64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 in 115/00) je Občinski svet občine Mislinja na 37. seji dne 5. 6. 2002 sprejel
S K L E P
o določitvi javnih športnih površin in objektov občinskega pomena v Občini Mislinja
I
S tem sklepom so določene javne športne površine in objekti, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Mislinja.
II
Javne športne površine in objekti, namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa, v Občini Mislinja so:
1. športno igrišče pri Osnovni šoli Mislinja (atletska steza, rokometno, košarkarsko in odbojkarsko igrišče) na parc. št. 240/10, ZKV št. 373 in parc. št. 240/4, ZKV št. 293, vse k.o. Šentilj pod Turjakom, lastnik: Občina Mislinja;
2. igrišče za tenis pri Osnovni šoli Mislinja (asfaltirana ploščad 1520 m2 na parc. št. 240/7, ZKV št. 373 v k.o. Šentilj pod Turjakom, lastnik: Občina Mislinja;
3. športno igrišče pri podružnični osnovni šoli v Doliču (asfaltirana ploščad v velikosti igrišča za rokomet) na parc. št. 10/3, 10/1, ZKV št. 32 v k.o. Srednji Dolič, lastnik: Občina Mislinja;
4. športno igrišče pri podružnični šoli na Paškem Kozjaku (asfaltirana ploščad v velikosti igrišča za rokomet) na parc. št. 1177/3, 1177/5, ZKV št. 48 v k.o. Paški Kozjak, lastnik: Občina Mislinja;
5. Športno igrišče v Gornjem Doliču (travnata površina 90 m dolžine in 35,5 m širine ter večnamenska ploščad ob zgradbi športnega doma s površino 960 m2) na parc. št. 251/9, ZKV št. 51 v k.o. Gornji Dolič, lastnik: Občina Mislinja;
6. Športno igrišče pri podružnični osnovni šoli v Završah (asfaltirana ploščad v velikosti igrišča za rokomet) na parc. št. 482/1, ZKV št. 153 v k.o. Šentvid nad Valdekom, lastnik: Občina Mislinja;
7. športno igrišče v Stražah (20 m dolžine in 65 širine) na parc. št.1810/1 v k.o. Šentilj pod Turjakom, zemljiškoknjižni vložek št. 78, lastnik: Občina Mislinja;
8. športno igrišče v Dovžah (asfaltirana površina v velikosti igrišča za rokomet) na parc. št. 737 v k.o. Šentilj pod Turjakom, zemljiškoknjižni vložek št. 114, lastnik zemljišča: Edo Pušnik iz Dovž 31, p. Mislinja, lastnik objekta: Občina Mislinja;
9. telovadnica pri Osnovni šoli Mislinja (telovadnica s funkcionalnimi prostori tlorisne površine) na parc. št. 240/5, ZKV št. 373 v k.o. Šentilj pod Turjakom, lastnik: Občina Mislinja;
III
V tem sklepu navedene nepremičnine se na predlog Občine Mislinja v zemljiški knjigi zaznamujejo kot objekti javnega interesa na področju športa.
IV
Način vzdrževanja, uporabe, upravljanja in koriščenja javnih športnih površin in objektov se določijo s pogodbo med občino in upravljalcem površine oziroma objekta.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 65000-0009/2000
Mislinja, dne 24. junija 2002.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

AAA Zlata odličnost