Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3547. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanje zimske službe kategoriziranih občinskih cest v Občini Ljutomer, stran 8251.

Na podlagi 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), zakona o varnosti v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 30/98), pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi (Uradni list RS, št. 46/00), odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 45/94, 75/98) in 28. člena odloka o občinskih cestah v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 80/98), odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 64/00) in 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 37. seji dne 23. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanje zimske službe kategoriziranih občinskih cest v Občini Ljutomer
1. člen
Spremeni se odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe kategoriziranih občinskih cest v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 10/01; v nadaljevanju: osnovni odlok).
2. člen
Besedilo drugega odstavka 19. člena osnovnega odloka se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z upravno odločbo«.
3. člen
Ta spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi.
Št. 344-04-5/02
Ljutomer, dne 23. julija 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost