Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3542. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Krško, stran 8249.

Na podlagi 35. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško, na 35. seji dne 18. 7. 2002 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Krško
I
Občinski svet občine Krško imenuje Občinsko volilno komisijo Krško v sestavi:
predsednica komisije: Mateja Resnik Bahčič, dipl. jur., Anže 5, Brestanica;
namestnik predsednice: Boštjan Škrlec, dipl. jur., Velika dolina 4a, Jesenice na Dolenjskem;
član I.: Živko Šebek, Sovretova 31a, Krško;
namestnica člana I.: Rozalija Dobršek, Cankarjeva 1, Krško;
članica II.: Anita Baznik, Dobe 25, Kostanjevica na Krki;
namestnik članice II.: Matjaž Logar, Narpel 55, Krško;
članica III.: Jožica Stopar, Rožno 50, Blanca;
namestnik članice III.: Branko Butkovič, Cesta 3. julija 3, Senovo;
za mandatno obdobje štirih let.
II
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi občinske volilne komisije, imenovani na 36. seji Občinskega sveta občine Krško, dne 1. 9. 1998.
III
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 108-18/02-9
Krško, dne 18. julija 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost