Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3532. Sklep osnutka odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2001, stran 8241.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00 in 79/00, 53/02) je Občinski svet občine Kobarid na 41. redni seji dne 25. 7. 2002 sprejel
S K L E P
osnutka odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2001
I
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2001.
II
Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2001 izkazuje:
                               SIT
– Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Prihodki v višini               724,525.160,32
2. Odhodki v višini                757,960.912,00
3. Primanjkljaj                  33,435.751,68
– Račun financiranja:
1. Zadolževanje                  32,000.000,00
2. Odplačilo dolga                       –
3. Neto zadolževanje                32,000.000,00
– Prenos sredstev iz preteklega leta        1,808.700,52
III
Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja sta sestavni del tega odloka.
IV
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 412-1/02
Kobarid, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost